Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1 brak zdjęcia
Separator do instalacji wodnokanalizacyjnych

Specjalizujemy się w produkcji nowoczesnych urządzeń znajdujących zastosowanie w instalacjach wodnokanalizacyjnych. Wytwarzany w naszym zakładzie separator umożliwia oddzielenie tłuszczu oraz innych substancji nierozpuszczalnych w wodzie od ścieków komunalnych. Dzięki temu można ochronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z wymogami ochrony przyrody. Separator powinien być zainstalowany w zakładach przemysłowych oraz palcówkach zbiorowego żywienia i wszędzie tam, gdzie produkuje się nadmierną ilość ścieków. Nasze zbiorniki produkowane są z nowoczesnych materiałów, które przystosowane są do kontaktu z toksycznymi związkami występującymi w ściekach przemysłowych. Substancje ropopochodne, tłuszcz oraz inne związki nierozpuszczalne w wodzie gromadzone są w zbiornikach separacyjnych i dzięki temu nie trafiają do wód gruntowych. Posiadamy w ofercie urządzenia w różnych rozmiarach, dlatego możliwe jest dobranie separatora odpowiedniego do prowadzonej działalności gospodarczej.

Adres www:

Nasza ocena: 2

43 069 0