Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1 Konieczność doszkalania się w zmieniających się warunkach

Żyjemy w warunkach bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Co kilka miesięcy dochodzi do zmian w podstawowych aktach prawnych, które bardzo radykalnie wpływają na sposób prowadzenia różnorakiej działalności. W warunkach ciągłych zmian i konieczności przestawienia się na nowe tryby żyje na przykład środowisko oświatowe, które ostatnio uległo znaczącym przeobrażeniom. Reforma MEN przyniosła efekty, których nie sposób jeszcze do końca przewidzieć. Przy czym wszystkie odpowiedzialne osoby z placówek oświatowych powinny zaznajomić się z wprowadzonymi modyfikacjami. Reforma MEN wpłynęła nie tylko na głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania całego systemu oświaty i poszczególnych placówek szkolnych, ale doprowadziła również do zasadniczych zmian w programach nauczania. Pedagodzy i dyrektorzy powinni być z tymi zmianami na bieżąco, po to by nie uchybić przepisom, ale również po to, by lepiej zaplanować kolejne działania. Stąd pilna potrzeba skorzystania ze specjalistycznych szkoleń.

Adres www: https://spe.edu.pl/reforma-oswiaty-2017/

Nasza ocena: 1

243 299 0